16/03/2024

Vào ngày 15 tháng 3 năm 2024 đã diễn ra 3 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

15/03/2024

Vào ngày 14 tháng 3 năm 2024 đã có 4 trận động đất đã diễn ra tại khi vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

12/03/2024

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2024 đã có 3 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

08/03/2024

Vào hồi 18 giờ 57 phút 44 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 03 năm 2024 tức 02 giờ 57 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 03 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/03/2024

Vào hồi 15 giờ 48 phút 29 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 03 năm 2024 tức 22 giờ 48 phút 29 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 03 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...