28/03/2024

Vào ngày 28 tháng 3 năm 2024 đã có 3 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

27/03/2024

Vào hồi 14 giờ 31 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 03 năm 2024 tức 21 giờ 31 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 03 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

26/03/2024

Vào hồi 19 giờ 43 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 3 năm  2024  tức 02 giờ 43 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

26/03/2024

Vào ngày 25 tháng 3 năm 2024 đã có 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

22/03/2024

Vào hồi 14 giờ 54 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 03 năm 2024 tức 21 giờ 54 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 03 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...