12/12/2022

Vào hồi 17 giờ 41 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 12 năm 2022  tức 00 giờ 41 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/12/2022

Vào hồi 06 giờ 12 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 12 năm 2022  tức 13 giờ 12 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/12/2022

Vào hồi 03 giờ 07 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 11 năm 2022  tức 10 giờ 07 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

29/11/2022

Vào hồi 22 giờ 42 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 11 năm 2022  tức 05 giờ 42 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/11/2022

Vào hồi 15 giờ 44 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 11 năm 2022  tức 22 giờ 44 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...