05/02/2023

Vào hồi 03 giờ 25 phút 32 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 02 năm 2023 tức 10 giờ 25 phút 32 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 02 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

05/02/2023

Vào hồi 09 giờ 10 phút 01 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 02 năm 2023  tức 16 giờ 10 phút 01 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 02 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/02/2023

Vào hồi 15 giờ 44 phút 31 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 02 năm 2023  tức 22 giờ 44 phút 31 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 02 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/01/2023

Vào hồi 16 giờ 42 phút 13 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 01 năm 2023  tức 23 giờ 42 phút 13 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 01 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/01/2023

Vào hồi 20 giờ 48 phút 01 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 01 năm 2023  tức 03 giờ 48 phút 01 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 01 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...