25/04/2023

Vào hồi 12 giờ 08 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 4 năm 2023  tức 19 giờ 08 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 4 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

25/04/2023

Vào hồi 12 giờ 06 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 4 năm 2023  tức 19 giờ 06 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 4 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

25/04/2023

Vào hồi 06 giờ 54  phút 17  giây (giờ GMT) ngày 22  tháng  04  năm  2023  tức 13  giờ 54  phút 17  giây (giờ Hà Nội) ngày 22  tháng  04  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.2  xảy ra tại vị...

25/04/2023

Vào hồi 03 giờ 39 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 4 năm 2023  tức 10 giờ 39 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 4 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

25/04/2023

Vào hồi 21 giờ 33 phút 02 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 4 năm 2023  tức 04 giờ 33 phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 4 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...