07/06/2023

Vào hồi 12 giờ 20 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 6 năm 2023  tức 19 giờ 20 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/06/2023

Vào hồi 22  giờ 38  phút 14  giây (giờ GMT) ngày 03  tháng  06  năm  2023  tức 05  giờ 38  phút 14  giây (giờ Hà Nội) ngày 04  tháng  06  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...

07/06/2023

Vào hồi 21  giờ 23  phút 35  giây (giờ GMT) ngày 03  tháng  06  năm  2023  tức 04  giờ 23  phút 35  giây (giờ Hà Nội) ngày 04  tháng  06  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.8  xảy ra tại vị...

01/06/2023

Vào hồi 09 giờ 04 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 5 năm 2023  tức 16 giờ 04 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 5 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/06/2023

Vào hồi 09 giờ 00 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 5 năm 2023  tức 16 giờ 00 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 5 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...