06/07/2023

Vào hồi 04 giờ 49 phút 54 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 7 năm 2023  tức 11 giờ 49 phút 54 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 7 năm 2023 một trận động đất có độ lớn2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/07/2023

Vào hồi 02 giờ 04 phút 33 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 6 năm 2023  tức 09 giờ 04 phút 33 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/07/2023

Vào hồi 13 giờ 06 phút 35 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 6 năm 2023  tức 20 giờ 06 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn3.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/06/2023

Vào hồi 05 giờ 28 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 6 năm 2023  tức 12 giờ 28 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/06/2023

Vào hồi 01 giờ 20 phút 15 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 6 năm 2023  tức 08 giờ 20 phút 15 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...