04/01/2021

Vào hồi 19 giờ 03 phút 58 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 12 năm 2020 tức 02 giờ 03 phút 58 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 12 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/12/2020

Vào hồi 05 giờ 25 phút 06 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 12 năm 2020 tức 12 giờ 25 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 12 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/11/2020

Vào hồi 10 giờ 22 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 11 năm 2020 tức 17 giờ 22 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 11 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

25/11/2020

Vào hồi 00 giờ 47 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 20 tháng 11 năm 2020 tức 07 giờ 47 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 11 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/11/2020

Vào hồi 00 giờ 45 phút 34 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 11 năm 2020 tức 07 giờ 45 phút 34 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 11 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...