23/10/2023

Vào ngày 22 tháng 10 năm 2023 đã có 3 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.  

23/10/2023

Vào hồi 16  giờ 13  phút 33  giây (giờ GMT) ngày 19  tháng  10  năm  2023  tức 23  giờ 13  phút 33  giây (giờ Hà Nội) ngày 19  tháng  10  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.8  xảy ra tại vị...

17/10/2023

Vào hồi 18 giờ 45 phút 31 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng  10  năm  2023  tức 01 giờ 45 phút 31 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 10  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa...

13/10/2023

Vào hồi 12 giờ 28 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng  10  năm  2023  tức 19 giờ 28 phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 10  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa...

13/10/2023

Vào ngày 08 tháng 10 năm 2023 đã diễn ra 2 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.