03/11/2023

Vào hồi 17 giờ 32 phút 35 giây (giờ GMT) ngày 01 tháng 11 năm  2023  tức 00 giờ 32 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng  11 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/10/2023

Vào hồi 15 giờ 56 phút 25 giây (giờ GMT) ngày tháng 10 năm 2023 tức 22 giờ 56 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 10 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.217...

30/10/2023

Vào hồi 06 giờ 27 phút 22 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 10 năm  2023  tức 13 giờ 27 phút 22 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng  10 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/10/2023

Vào hồi 23 giờ 55 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 10 năm  2023  tức 06 giờ 55 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng  10 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/10/2023

Vào hồi 00 giờ 08 phút 38 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 10 năm  2023  tức 07 giờ 08 phút 38 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng  10 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...