19/01/2024

Vào hồi 16 giờ 34 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 01 năm 2024 tức 23 giờ 34 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 01 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

17/01/2024

Vào hồi 16 giờ 59 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 01 năm  2024  tức 23 giờ 59 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 01 năm  2024  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/01/2024

Vào ngày 15 tháng 01 năm 2024 đã diễn ra 2 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

15/01/2024

Vào hồi 17 giờ 05 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 01 năm 2024 tức 00 giờ 05 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 01 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/01/2024

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã có 3 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.