16/11/2021

Vào hồi 05 giờ 22 phút 49 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 12 giờ 22 phút 49 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 4.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/11/2021

Vào hồi 21 giờ 09 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 11 năm 2021 tức 04 giờ 09 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

12/11/2021

Vào hồi 15 giờ 06 phút 04 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 11 năm 2021 tức 22 giờ 06 phút 04 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

12/11/2021

Vào hồi 11 giờ 01 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 11 năm 2021 tức 18 giờ 01 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/11/2021

Vào hồi 10 giờ 08 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 11 năm 2021 tức 17 giờ 08 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...