29/11/2021

Vào hồi 13 giờ 33 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 11 năm 2021 tức 20 giờ 33 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

29/11/2021

Vào hồi 14 giờ 58 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 11 năm 2021 tức 21 giờ 58 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

26/11/2021

Vào hồi 14 giờ 35 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 11 năm 2021 tức 21 giờ 35 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/11/2021

Vào hồi 02 giờ 28 phút 12 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 11 năm 2021 tức 09 giờ 28 phút 12 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/11/2021

Vào hồi 00 giờ 17 phút 35 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 11 năm 2021 tức 07 giờ 17 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...