08/02/2024

Ngày 07 tháng 02 năm 2024 đã diễn ra 9 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

06/02/2024

Vào hồi 11 giờ 31 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 02 năm  2024  tức 18 giờ 31 phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 02 năm  2024  một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

31/01/2024

Vào hồi 06 giờ 49 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 01 năm 2024 tức 13 giờ 49 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 01 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/01/2024

Vào hồi 04 giờ 02 phút 44 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 01 năm  2024  tức 11 giờ 02 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 01 năm  2024  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

22/01/2024

Vào hồi 16 giờ 24 phút 54 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 01 năm  2024  tức 23 giờ 24 phút 54 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 01 năm  2024  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...