16/12/2021

Vào hồi 14 giờ 25 phút 52 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 12 năm 2021 tức 21 giờ 25 phút 52 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

14/12/2021

Vào hồi 15 giờ 16 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 12 năm 2021 tức 22 giờ 16 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

13/12/2021

Vào hồi 01 giờ 03 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 12 năm 2021 tức 08 giờ 03 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/12/2021

Vào hồi 17 giờ 58 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 12 năm 2021 tức 00 giờ 58 phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/12/2021

Vào hồi 02 giờ 32 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 12 năm 2021 tức 09 giờ 32 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...