19/02/2024

Vào hồi 03 giờ 56 phút 46 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 02 năm 2024 tức 10 giờ 56 phút 46 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 02 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/02/2024

Vào hồi 16 giờ 14 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 02 năm 2024 tức 23 giờ 14 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 02 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/02/2024

Vào hồi 01 giờ 01 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 02 năm  2024  tức 08 giờ 01 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 02 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/02/2024

Vào hồi 05 giờ 27 phút 31 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 02 năm  2024  tức 12 giờ 27 phút 31 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 02 năm  2024  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/02/2024

Vào hồi 23 giờ 53 phút 07 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 02 năm 2024 tức 06 giờ 53 phút 07 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 02 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...