17/11/2023

Vào hồi 09 giờ 07 phút 04 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm  2023  tức 16 giờ 07 phút 04 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

14/11/2023

 Vào ngày 13 tháng 11 năm 2023 đã có 3 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

13/11/2023

Vào hồi 22 giờ 29 phút 25 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 11 năm 2023 tức 05 giờ 29 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 11 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/11/2023

Vào hồi 03 giờ 46 phút 0 giây (giờ GMT) tức 10 giờ 46 phút 0 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 11 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.792 độ vĩ Bắc, 108.310 độ...

04/11/2023

Vào ngày 03 tháng 11 năm 2023 có 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

03/11/2023

Vào hồi 17 giờ 32 phút 35 giây (giờ GMT) ngày 01 tháng 11 năm  2023  tức 00 giờ 32 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng  11 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/10/2023

Vào hồi 15 giờ 56 phút 25 giây (giờ GMT) ngày tháng 10 năm 2023 tức 22 giờ 56 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 10 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.217...

30/10/2023

Vào hồi 06 giờ 27 phút 22 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 10 năm  2023  tức 13 giờ 27 phút 22 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng  10 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/10/2023

Vào hồi 23 giờ 55 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 10 năm  2023  tức 06 giờ 55 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng  10 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/10/2023

Vào hồi 00 giờ 08 phút 38 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 10 năm  2023  tức 07 giờ 08 phút 38 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng  10 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

23/10/2023

Vào ngày 22 tháng 10 năm 2023 đã có 3 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.  

23/10/2023

Vào hồi 16  giờ 13  phút 33  giây (giờ GMT) ngày 19  tháng  10  năm  2023  tức 23  giờ 13  phút 33  giây (giờ Hà Nội) ngày 19  tháng  10  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.8  xảy ra tại vị...

17/10/2023

Vào hồi 18 giờ 45 phút 31 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng  10  năm  2023  tức 01 giờ 45 phút 31 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 10  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa...

13/10/2023

Vào hồi 12 giờ 28 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng  10  năm  2023  tức 19 giờ 28 phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 10  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa...

13/10/2023

Vào ngày 08 tháng 10 năm 2023 đã diễn ra 2 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

13/10/2023

Vào ngày 06 tháng 10 năm 2023 đã diễn ra 2 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. 

13/10/2023

Vào ngày 05 tháng 10 năm 2023 đã diễn ra 2 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. 

04/10/2023

Vào hồi 11 giờ 27 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 10 năm 2023 tức 18 giờ 27 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 10 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/10/2023

Vào ngày 30 tháng 09 năm 2023 đã có 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

30/09/2023

Vào hồi 04 giờ 04 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 09 năm 2023 tức 11 giờ 04 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 09 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...