18/11/2023

Ngày 17 tháng 11 năm 2023 đã diễn ra  2 trận động đất tại khu vực biên giới Myanmar - Trung Quốc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

17/11/2023

Vào hồi 09 giờ 07 phút 04 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm  2023  tức 16 giờ 07 phút 04 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

14/11/2023

 Vào ngày 13 tháng 11 năm 2023 đã có 3 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

13/11/2023

Vào hồi 22 giờ 29 phút 25 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 11 năm 2023 tức 05 giờ 29 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 11 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/11/2023

Vào hồi 03 giờ 46 phút 0 giây (giờ GMT) tức 10 giờ 46 phút 0 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 11 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.792 độ vĩ Bắc, 108.310 độ...

04/11/2023

Vào ngày 03 tháng 11 năm 2023 có 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

03/11/2023

Vào hồi 17 giờ 32 phút 35 giây (giờ GMT) ngày 01 tháng 11 năm  2023  tức 00 giờ 32 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng  11 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/10/2023

Vào hồi 15 giờ 56 phút 25 giây (giờ GMT) ngày tháng 10 năm 2023 tức 22 giờ 56 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 10 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.217...

30/10/2023

Vào hồi 06 giờ 27 phút 22 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 10 năm  2023  tức 13 giờ 27 phút 22 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng  10 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/10/2023

Vào hồi 23 giờ 55 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 10 năm  2023  tức 06 giờ 55 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng  10 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...