19/11/2020

Vào hồi 07 giờ 18 phút 29 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 11 năm 2020 tức 14 giờ 18 phút 29 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 11 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/11/2020

Vào hồi 23 giờ 24 phút 49 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 11 năm 2020 tức 06 giờ 24 phút 49 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 11 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...