26/03/2024

Vào ngày 25 tháng 3 năm 2024 đã có 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

22/03/2024

Vào hồi 14 giờ 54 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 03 năm 2024 tức 21 giờ 54 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 03 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

22/03/2024

Vào ngày 21 tháng 3 năm 2024 đã có 3 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

21/03/2024

Vào hồi 00 giờ 03 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 20 tháng 3 năm  2024  tức 07 giờ 03 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

20/03/2024

Vào ngày 19 tháng 3 năm 2024: 5 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

19/03/2024

Vào ngày 18 tháng 3 năm 2024 đã có 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

18/03/2024

Vào ngày 16 tháng 03 năm 2024 đã có 8 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

18/03/2024

Vào ngày 17 tháng 03 năm 2024 đã có 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

16/03/2024

Vào ngày 15 tháng 3 năm 2024 đã diễn ra 3 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

15/03/2024

Vào ngày 14 tháng 3 năm 2024 đã có 4 trận động đất đã diễn ra tại khi vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.