29/04/2024

Vào ngày 29 tháng 4 năm 2024: 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

29/04/2024

Vào hồi 13 giờ 14 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 4 năm  2024  tức 20 giờ 14 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 4 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/04/2024

Vào ngày 27 tháng 04 năm 2024 có 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

26/04/2024

Vào ngày 24 tháng 4 năm 2024 đã diễn ra 2 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

24/04/2024

Vào hồi 04 giờ 34 phút 02 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 4 năm  2024  tức 11 giờ 34 phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 4 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/04/2024

Vào ngày 19 tháng 04 năm 2024 đã xảy ra 2 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

19/04/2024

Vào ngày 18 tháng 04 năm 2024 đã có 6 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

16/04/2024

Vào ngày 15 tháng 04 năm 2024 đã có 3 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

15/04/2024

 Vào ngày 13 tháng 04 năm 2024: 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp ộ rủi ro thiên tai cấp 0.

12/04/2024

Vào hồi 08 giờ 59 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 04 năm 2024 tức 15 giờ 59 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 04 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...