17/07/2023

Trong những ngày vừa qua, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum liên tục diễn ra nhiều trận động đất. Ngày 10 tháng 7 năm 2023 tại đây tiếp tục diễn ra 05 trận cụ thể:

17/07/2023

Vào ngày 09 tháng 07 năm 2023 đã diễn ra 06 trận động đất diễn ra tại hai tỉnh Quảng Ngãi và  tỉnh Kon Tum cụ thể:

17/07/2023

Ngày 08 tháng 07 năm 2023 tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum tiếp tục diễn ra 04 trận động đất cụ thể:

17/07/2023

Trong ngày 07 tháng 07 năm 2023 nước ta diễn ra 15 trận động đất tại các khu vực huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi và huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cụ thể:

06/07/2023

Vào hồi 08 giờ 22 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 07 năm 2023 tức 15 giờ 22phút27 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/07/2023

Vào hồi 02 giờ 44 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 7 năm 2023  tức 09 giờ 44 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 7 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/07/2023

Vào hồi 04 giờ 49 phút 54 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 7 năm 2023  tức 11 giờ 49 phút 54 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 7 năm 2023 một trận động đất có độ lớn2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/07/2023

Vào hồi 02 giờ 04 phút 33 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 6 năm 2023  tức 09 giờ 04 phút 33 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/07/2023

Vào hồi 13 giờ 06 phút 35 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 6 năm 2023  tức 20 giờ 06 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn3.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/06/2023

Vào hồi 05 giờ 28 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 6 năm 2023  tức 12 giờ 28 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...