STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm
41 M004 Hệ chất hoạt động bề mặt IAMS-M2-P
42 Y002 Hệ phản ứng thu nhỏ phân tích đa chức năng các tế bào sống trong ống nghiệm (Miniature bioreactor for multifunctional analysis of living cells in vitro)
43 M022 Hệ thống cấp nhiệt tiết kiệm năng lượng cho hộ tiêu thụ nhiệt ở nhiệt độ thấp sử dụng bơm nhiệt kết hợp với các nguồn năng lượng tái tạo
44 T007 Hệ thống một cửa điện tử
45 T009 Hệ thống quản lý lưu trú
46 T006 Hệ thống quản lý văn bản
47 M003 Hệ thống xử lý nước nhiễm asen và kim loại nặng sử dụng công nghệ nano VAST
48 M013 Hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp lọc sinh học
49 C015 Hệ thống xử lý nước thải xi mạ
50 M024 Hệ thống xử lý thu hồi nước rửa lọc
51 T005 Hệ thống đếm và phân loại phương tiện giao thông sử dụng công nghệ nhận dạng , phục vụ quy hoạch giao thông đô thị
52 M002 Hệ thống đo chất lượng nước trên diện rộng có ghép nối máy tính và định vị vệ tinh
53 N026 Hệ đo ghi và điều khiển pH với PC
54 M006 IAMS SI-2 và IAMS SI-3
55 Y004 Khẩu trang nano bạc
56 C016 Kính hiển vi lực nguyên tử NT-206
57 M014 Lò đốt chất thải rắn độc hại VHI - 18B
58 N003 Màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) để bảo quản rau quả
59 C003 Máy chỉ thị độ ẩm gỗ và beton
60 C007 Máy chống bám vôi và gỉ đường ống