BIO-F
Mã sản phẩm N040
Mô tả sản phẩm

Trichoderma spp. 108 CFU/g,
Streptomyces spp. 108 CFU/g,
Bacilus spp. 108 CFU/g

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

Trichoderma spp. 108 CFU/g,
Streptomyces spp. 108 CFU/g,
Bacilus spp. 108 CFU/g

Ưu điểm nổi bật

Phòng nấm bệnh cây trồng. Phân giải các chất hữu cơ làm tăng độ mùn và độ phì nhiêu của đất.

Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ than bùn, mùn mía, vỏ cà phê, phân chuồng, rác thải hữu cơ

Địa chỉ liên hệ Viện Sinh học nhiệt đới
Số điện thoại 0822181635 Fax: 0838978791

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H