BIO-I
Mã sản phẩm N030
Mô tả sản phẩm

Lactobacillus spp. 108 CFU/g,
Bacillus spp. 108 CFU/g,
Sacchromyces spp. 107 CFU/g,
α-amylase 300 UI/g,
protease 40 UI/g

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

Lactobacillus spp. 108 CFU/g,
Bacillus spp. 108 CFU/g,
Sacchromyces spp. 107 CFU/g,
α-amylase 300 UI/g,
protease 40 UI/g

Ưu điểm nổi bật

Kích thích tiêu hóa cho gia súc gia cầm, giúp tăng trọng và giảm tiêu tốn thức ăn. Giảm các chứng rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy

Địa chỉ liên hệ Viện Sinh học nhiệt đới
Số điện thoại 0822181635 Fax: 0838978791

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H