BIO-MN
Mã sản phẩm N040
Mô tả sản phẩm

Bacillus spp. 107 CFU/g,
Nitrosomonas sp. 107 CFU/g,
Nitrobacter sp. 107 CFU/g,
Xạ khuẩn 105 CFU/g
Hữu cơ 50%
P2O5 1,8-2,2%
K2O 1,0-1,5%
Mg 0,3%

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

Bacillus spp. 107 CFU/g,
Nitrosomonas sp. 107 CFU/g,
Nitrobacter sp. 107 CFU/g,
Xạ khuẩn 105 CFU/g
Hữu cơ 50%
P2O5 1,8-2,2%
K2O 1,0-1,5%
Mg 0,3%

Ưu điểm nổi bật

Kích thích tảo phiêu sinh có lợi, gây màu nước.

Cân bằng hệ sinh thái trong ao, ổn định màu nước.

Giúp cho thủy sản phát triển tốt.

Địa chỉ liên hệ Viện Sinh học nhiệt đới
Số điện thoại 0822181635 Fax: 0838978791

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H