BIO-T
Mã sản phẩm N034
Mô tả sản phẩm

Bacillus subtilis 107 CFU/g, đạm thô 25%, protease 50 UI/g

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

Bacillus subtilis 107 CFU/g, đạm thô 25%, protease 50 UI/g

Ưu điểm nổi bật

Kích thích sự thèm ăn. Giúp tăng trọng, giảm tiêu hao thức ăn.

Giảm tỷ lệ bệnh heo, gà, tôm, cá.

Địa chỉ liên hệ Viện Sinh học nhiệt đới
Số điện thoại 0822181635 Fax: 0838978791

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H