Chế phẩm vi sinh phân hủy chất thải hữu cơ tái tạo thành nguồn phân hữu cơ - Sagi Bio
Mã sản phẩm M028 Ảnh sản phẩm
Mô tả sản phẩm

Chế phẩm Sagi Bio với công dụng chính thúc đẩy quá trình phân hủy chất thải hữu cơ (rác thải sinh hoạt, phụ phẩm nông nghiệp, phân gia súc, gia cầm…) để tạo thành phân bón hữu cơ, giúp tăng cường nguồn phân bón, cải tạo đất và làm sạch môi trường.
Thành phần chính là các vi khuẩn Bacillus và xạ khuẩn Streptomyces ưa nhiệt (mật độ vi sinh hữu ích ≥ 108 CFU/g,mL chế phẩm).

Lĩnh vực Môi trường
Lĩnh vực ứng dụng

Chế phẩm Sagi Bio với công dụng chính thúc đẩy quá trình phân hủy chất thải hữu cơ (rác thải sinh hoạt, phụ phẩm nông nghiệp, phân gia súc, gia cầm…) để tạo thành phân bón hữu cơ, giúp tăng cường nguồn phân bón, cải tạo đất và làm sạch môi trường.
Thành phần chính là các vi khuẩn Bacillus và xạ khuẩn Streptomyces ưa nhiệt (mật độ vi sinh hữu ích ≥ 108 CFU/g,mL chế phẩm).

Ưu điểm nổi bật
  • Dễ sử dụng; Thân thiện với môi trường;
  • Phân hủy nhanh các thải chất hữu cơ tạo thành phân hữu cơ;
  • Không phát sinh mùi hôi thối;
  • Tiêu diệt và ức chế các vi sinh vật gây bệnh có trong chất thải.
Địa chỉ liên hệ PGS. TS Tăng Thị Chính: P.501, Nhà A30, Viện Công nghệ môi trường
Số điện thoại 0904 187 106