Bộ lọc nước FLOR IAMS - FLORWAT
Mã sản phẩm M012
Mô tả sản phẩm

- Bộ sản phẩm dùng cho quy mô hộ gia đình.

Lĩnh vực Môi trường
Lĩnh vực ứng dụng

- Bộ sản phẩm dùng cho quy mô hộ gia đình.

Ưu điểm nổi bật

- Dễ lắp đặt, vận chuyển, vận hành và bảo dưỡng.
- Dễ tái sinh vật liệu lọc.
- Độ bền cao.
- Không dùng điện.
- Khả năng xử lý Flor cao.

Địa chỉ liên hệ Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Số 1, Mạc Đĩnh Chi, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại 08 38 243507