Tribio
Mã sản phẩm N050
Mô tả sản phẩm

Trichoderma spp. ≥ 109 CFU/g

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

Trichoderma spp. ≥ 109 CFU/g

Ưu điểm nổi bật

Có khả năng phân giải nhanh cellulose, phòng ngừa bệnh vàng lá, thối rễ,..., do nấm bệnh như Fusarium, Rhizotonia solani,... để cung cấp làm phân bón hữu cơ vi sinh, tạo điều kiện nâng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản, tăng độ phì cho đất. Chế phẩm này không gây ảnh hưởng xấu đến con người, động vật và môi trường.

Địa chỉ liên hệ Viện Sinh học nhiệt đới
Số điện thoại 0822181635 Fax: 0838978791

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H