Ong mắt đỏ
Mã sản phẩm N056
Mô tả sản phẩm

  • Ong mắt đỏ là sản phẩm sinh học bao gồm 3 loài ong kí sinh trứng sâu hại thuộc giống ong ký sinh trứng Trichogramma, được nhân nuôi và tạo thành từ trứng ngài gạo nuôi, phục vụ cho đấu tranh sanh học trên cây trồng để hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu hóa học.  
  • Sản phẩm Ong mắt đỏ là các hộp trong đó có các băng trứng chứa ong mắt đỏ.  Các hộp giấy cứng, mỗi hộp giấy có khoảng 10 băng trứng (1000 cá thể ong).
sp22 1 sp22 2

 

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng
  • Ong mắt đỏ là sản phẩm sinh học bao gồm 3 loài ong kí sinh trứng sâu hại thuộc giống ong ký sinh trứng Trichogramma, được nhân nuôi và tạo thành từ trứng ngài gạo nuôi, phục vụ cho đấu tranh sanh học trên cây trồng để hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu hóa học.  
  • Sản phẩm Ong mắt đỏ là các hộp trong đó có các băng trứng chứa ong mắt đỏ.  Các hộp giấy cứng, mỗi hộp giấy có khoảng 10 băng trứng (1000 cá thể ong).
sp22 1 sp22 2

 

Ưu điểm nổi bật
  • Đây là sản phẩm sinh học
  • Được sản xuất trực tiếp từ trứng ngài gạo
  • Được lưu giữ qua vài trăm thế hệ trong điều kiện phòng thí nghiệm
Địa chỉ liên hệ PGS.TS. Trương Xuân Lam, Phòng Côn trùng học thực nghiệm, Viện Sinh thái vàTài nguyên sinh vật: 18 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại 0915 935888
Thư điện tử txlam_iebr@yahoo.com

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H