Rong nho biển Caulerpa lentillifera J. Agardh. 1837 - trứng cá Hồi xanh (Green Caviar) hay nho biển (Sea Grapes)
Mã sản phẩm N055
Mô tả sản phẩm

Rong nho biển có màu xanh đậm, gồm phần thân bò chia nhánh, có hình trụ tròn đường kính từ 1-2 mm. Trên thân bò mọc ra nhiều thân đứng cao đến 10 cm hoặc hơn. Thân bò cũng mang nhiều rễ giả mọc thành chùm như lông tơ bám sâu vào đáy bùn. Trên thân đứng có mang rất nhiều nhánh nhỏ hình cầu (ramuli) đường kính 1-2 mm màu xanh mọc dày bao kín chung quanh thân đứng.

sp21Rong nho biển (Caulerpa lentillifera J. Agardh. 1837)

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

Rong nho biển có màu xanh đậm, gồm phần thân bò chia nhánh, có hình trụ tròn đường kính từ 1-2 mm. Trên thân bò mọc ra nhiều thân đứng cao đến 10 cm hoặc hơn. Thân bò cũng mang nhiều rễ giả mọc thành chùm như lông tơ bám sâu vào đáy bùn. Trên thân đứng có mang rất nhiều nhánh nhỏ hình cầu (ramuli) đường kính 1-2 mm màu xanh mọc dày bao kín chung quanh thân đứng.

sp21Rong nho biển (Caulerpa lentillifera J. Agardh. 1837)

Ưu điểm nổi bật
  • Dễ trồng tại các ao đìa và bể nhân tạo vùng ven biển, tốc độ sinh trưởng nhanh.
  • Đã chuyển giao thành công mô hình và kỹ thuật trồng rong nho biển trong bể cho quân và dân huyện Trường Sa làm thực phẩm bổ sung cho rau xanh.
  • Giá trị sản phẩm cao (200.000đ/kg rong tươi).
  • Tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
Địa chỉ liên hệ ThS. Nguyễn Xuân Hòa, Trưởng phòng Thực vật biển, Viện Hải dương học: Số 01 Cầu đá, Nha Trang, Khánh Hòa
Số điện thoại 058 3590394 - 0905 208743

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H