RPS
Mã sản phẩm N052
Mô tả sản phẩm

Rhodo pseudomonas
Rhodo spirillum

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

Rhodo pseudomonas
Rhodo spirillum

Ưu điểm nổi bật

Phân giải thức ăn dư thừa tích tụ dưới đáy ao

Phân hủy các hóa chất và các khí độc như H2S, NH3, CO2,... Giảm BOD, COD, làm sạch nước ao

Ổn định chất lượng nước, giúp cân bằng sinh thái ao nuôi tôm

Giảm tỷ lệ bệnh cho tôm, cá

Giảm sử dụng các loại hóa chất và kháng

Giúp tăng năng suất nuôi trồng

Địa chỉ liên hệ Viện Sinh học nhiệt đới
Số điện thoại 0822181635 Fax: 0838978791

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H