Chitosan tan
Mã sản phẩm N005
Mô tả sản phẩm

- 90% chitosan
- Độ tan: 95%

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

- 90% chitosan
- Độ tan: 95%

Ưu điểm nổi bật

- Hoạt chất sinh học từ tự nhiên, thân thiện môi trường.
- Tan trong nước, mở rộng khả năng ứng dụng của chitosan

Địa chỉ liên hệ Trung tâm Sinh học và Vật liệu mới Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng Số 1, Mạc Đĩnh Chi, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại 08.38248665; DD: 0983396117 Fax: 08.38236073

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H