Nano ZnO
Mã sản phẩm N054
Mô tả sản phẩm

- Nano ZnO: 2500 ppm
dtb hạt: 30 – 80 nm
Phụ gia vừa đủ.

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

- Nano ZnO: 2500 ppm
dtb hạt: 30 – 80 nm
Phụ gia vừa đủ.

Ưu điểm nổi bật

- Sử dụng công nghệ nano

Địa chỉ liên hệ Trung tâm Sinh học và Vật liệu mới Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng Số 1, Mạc Đĩnh Chi, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại 08.38248665; DD: 0983396117 Fax: 08.38236073

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H