PB
Mã sản phẩm N038
Mô tả sản phẩm

Rhodopseudomonas và Rhodospirillum 109 CFU/ml

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

Rhodopseudomonas và Rhodospirillum 109 CFU/ml

Ưu điểm nổi bật

Phân giải thức ăn dư thừa, khí độc H2S, NH3 trong ao nuôi tôm, cá. Giúp cân bằng sinh thái, giảm tỉ lệ bệnh cho tôm

Địa chỉ liên hệ Viện Sinh học nhiệt đới
Số điện thoại 0822181635 Fax: 0838978791

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H