Nanopolymer dendrimer trên cơ sở polyester
Mã sản phẩm N017
Mô tả sản phẩm

- Các hạt nano polymer có kích thước <10 nm="" p="">

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

- Các hạt nano polymer có kích thước <10 nm="" p="">

Ưu điểm nổi bật

- Các hạt nanopolymer chứa nhiều không gian bên trong cấu trúc nên có thể mang thuốc và nhả chậm.
- Cấu trúc dễ phân hủy hoàn toàn trong môi trường cơ thể và vi sinh vật

Địa chỉ liên hệ Phòng Vật liệu Hoá dược, Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng Số 1, Mạc Đĩnh Chi, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại 0838241082

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H