BIO-HH
Mã sản phẩm N036
Mô tả sản phẩm

Lactobacillus spp. 108 CFU/g,
Bacillus spp. 108 CFU/g,
Sacchromyces spp. 107 CFU/ml,
Nitrosomonas sp. 108 CFU/g,
Nitrobacter sp. 108 CFU/g,
amylase 800 UI/g,
protease 100 UI/g

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

Lactobacillus spp. 108 CFU/g,
Bacillus spp. 108 CFU/g,
Sacchromyces spp. 107 CFU/ml,
Nitrosomonas sp. 108 CFU/g,
Nitrobacter sp. 108 CFU/g,
amylase 800 UI/g,
protease 100 UI/g

Ưu điểm nổi bật

Phân hủy nhanh thức ăn thừa và các khí thải ở đáy ao, ổn định màu, pH nước ao. Kích thích tiêu hóa và ức chế vi sinh vật gây bệnh tôm, cá

Địa chỉ liên hệ Viện Sinh học nhiệt đới
Số điện thoại 0822181635 Fax: 0838978791

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H