BIO-HK
Mã sản phẩm N045
Mô tả sản phẩm

Bacillus spp. 108 CFU/g,
Nitrosomonas sp. 108 CFU/g,
Nitrobacter sp. 108 CFU/g,
Streptomyces spp. 107 CFU/g,

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

Bacillus spp. 108 CFU/g,
Nitrosomonas sp. 108 CFU/g,
Nitrobacter sp. 108 CFU/g,
Streptomyces spp. 107 CFU/g,

Ưu điểm nổi bật

Xử lý chất thải trong điều kiện hiếu khí, ohaan hủy các chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạt, công nghiệp

Địa chỉ liên hệ Viện Sinh học nhiệt đới
Số điện thoại 0822181635 Fax: 0838978791

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H