BIO-FA
Mã sản phẩm N042
Mô tả sản phẩm

Trichoderma spp. 108 CFU/g,
Streptomyces spp. 106 CFU/g,
Bacilus spp. 108 CFU/g,
Azotobacter sp.107 CFU/g
Pseudomonas sp.108 CFU/g

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

Trichoderma spp. 108 CFU/g,
Streptomyces spp. 106 CFU/g,
Bacilus spp. 108 CFU/g,
Azotobacter sp.107 CFU/g
Pseudomonas sp.108 CFU/g

Ưu điểm nổi bật

Tăng cường hệ vi sinh vật có ích trong đất, cải tạo đất, thúc đẩy quá trình phân giải chất hữu cơ, cellulose, tăng độ mùn, chống thoái hóa đất.

Phòng trị các nấm bệnh hại cây trồng

Cố định nitơ tự do tạo thành các hợp chất nitơ hòa tan, làm giàu nitơ cho đất.

Phân giải các hợp chất lân khó tiêu thành dễ tiêu.

Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ than bùn, mùn mía, vỏ cà phê, phân chuồng, rác thải hữu cơ

Địa chỉ liên hệ Viện Sinh học nhiệt đới
Số điện thoại 0822181635 Fax: 0838978791

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H