Amio-Cây ăn trái
Mã sản phẩm N049
Mô tả sản phẩm

Acid amin 2-2,5%; Fe 0,4-0,6%; B 0,3-0,7%; Mo 0,6-0,8%; Cu 0,02-0,4%; Mn 0,04-0,6%

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

Acid amin 2-2,5%; Fe 0,4-0,6%; B 0,3-0,7%; Mo 0,6-0,8%; Cu 0,02-0,4%; Mn 0,04-0,6%

Ưu điểm nổi bật

Quá trình quang hợp tốt, giúp cho rau hấp thụ Nitơ của khí quyển và nitơ trong đất, tăng năng suất cây trồng

Địa chỉ liên hệ Viện Sinh học nhiệt đới
Số điện thoại 0822181635 Fax: 0838978791

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H