BIO-BM
Mã sản phẩm N043
Mô tả sản phẩm

Beauveria bassiana ≥ 108 CFU/g,
Metarhizium anisopliae ≥ 108 CFU/g

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

Beauveria bassiana ≥ 108 CFU/g,
Metarhizium anisopliae ≥ 108 CFU/g

Ưu điểm nổi bật

Đặc trị các loại sâu bệnh và côn trùng gây hại trên cây trồng như: sâu xanh, sâu tơ, sâu cuốn lá,... (thuộc bộ cánh vảy Lepidoptera); rầy nâu (thuộc bộ cánh đều Homoptera), bọ trĩ, ve sầu,...

Địa chỉ liên hệ Viện Sinh học nhiệt đới
Số điện thoại 0822181635 Fax: 0838978791

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H