BIO-AB
Mã sản phẩm N041
Mô tả sản phẩm

Azotobacter sp.109 CFU/g
Pseudomonas sp.109 CFU/g

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

Azotobacter sp.109 CFU/g
Pseudomonas sp.109 CFU/g

Ưu điểm nổi bật

Cố định Nitơ tự do tạo thành các hợp chất chứa nitơ, làm giàu cho đất, giảm phân bón hóa học

Phân giải các hợp chất lân không tan thành dễ tan, giúp cây dễ dàng hấp thu

Cải tạo, làm tăng độ phì nhiêu của đất

Địa chỉ liên hệ Viện Sinh học nhiệt đới
Số điện thoại 0822181635 Fax: 0838978791

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H