BIO-G
Mã sản phẩm N035
Mô tả sản phẩm

β-Glucan 10%
Bacillus spp. 108 CFU/ml, đạm tổng 25%, protease 40 UI/g

Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực ứng dụng

β-Glucan 10%
Bacillus spp. 108 CFU/ml, đạm tổng 25%, protease 40 UI/g

Ưu điểm nổi bật

Phân hủy thức ăn thừa và các khí thải ở đáy ao, ổn định màu nước.

Ổn định pH của nước ao

Kích thích tiêu hóa

Kìm hãm sự tăng trưởng của các vi sinh vật gây bệnh như các vi khuẩn nhóm Vibrio

Địa chỉ liên hệ Viện Sinh học nhiệt đới
Số điện thoại 0822181635 Fax: 0838978791

Các sản phẩm khác

1. Amio-Cây ăn trái

2. BIO-AB

3. BIO-BL

4. BIO-BM

5. BIO-F

6. BIO-FA

7. BIO-G

8. BIO-H