STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm
1 M011 Bộ lọc nước ARSEN IAMS - ASENWAT
2 M009 Bộ lọc nước CANXI IAMS - CANXIWAT
3 M012 Bộ lọc nước FLOR IAMS - FLORWAT
4 M010 Bộ lọc nước Phèn IAMS - ALUWAT
5 M028 Chế phẩm vi sinh phân hủy chất thải hữu cơ tái tạo thành nguồn phân hữu cơ - Sagi Bio
6 M029 Chế phẩm vi sinh xử lý môi trường chuồng trại chăn nuôi và bãi chôn lấp chất thải - Sagi Bio 1
7 M030 Chế phẩm vi sinh xử lý nước thải - Sagi Bio 2 (dùng cho các công trình xử lý nước thải giàu hữu cơ hiếu khí, thiếu khí và ao hồ ô nhiễm hữu cơ)
8 M004 Hệ chất hoạt động bề mặt IAMS-M2-P
9 M022 Hệ thống cấp nhiệt tiết kiệm năng lượng cho hộ tiêu thụ nhiệt ở nhiệt độ thấp sử dụng bơm nhiệt kết hợp với các nguồn năng lượng tái tạo
10 M003 Hệ thống xử lý nước nhiễm asen và kim loại nặng sử dụng công nghệ nano VAST
11 M013 Hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp lọc sinh học
12 M024 Hệ thống xử lý thu hồi nước rửa lọc
13 M002 Hệ thống đo chất lượng nước trên diện rộng có ghép nối máy tính và định vị vệ tinh
14 M006 IAMS SI-2 và IAMS SI-3
15 M014 Lò đốt chất thải rắn độc hại VHI - 18B
16 M023 Máy làm đá viên kiểu ống sử dụng ít môi chất Freon và tiết kiệm năng lượng
17 M008 Máy lọc nước biển 1m3/ngày - Model: PSW – 200
18 M001 Máy phân tích cực phổ đa năng
19 M005 OA
20 M007 Phụ gia dầu FO
21 M027 Sol Nano TiO2 huyền phù
22 M026 Sol Nano TiO2 trong suốt
23 M025 Sơn nano quang xúc tác TiO2/apatite
24 M021 Thiết bị cấp nước nóng sinh hoạt dùng bơm nhiệt trực tiếp kiểu nước - nước
25 M019 Thiết bị hoạt hóa điện hóa ECAWA
26 M031 Thiết bị làm sạch không khí
27 M032 Thiết bị sản xuất nước ion hóa kiềm tính (Alkaline water ionizer)
28 M015 Thiết bị UASB cải tiến - Đệm bùn yếm khí dòng chảy ngược
29 M020 Thiết bị điện phân điều chế dung dịch natri hypoclorit WATERCHLO
30 M016 Ứng dụng công nghệ hoạt hóa điện hóa xử lý nước và môi trường nuôi tôm giống
31 M018 Ứng dụng công nghệ hoạt hóa điện hóa để vệ sinh khử trùng dụng cụ y tế và môi trường khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế
32 M017 Ứng dụng công nghệ hoạt hóa điện hóa để vệ sinh môi trường trang trại chăn nuôi phòng chống dịch bệnh và nâng cao năng suất chăn nuôi