Hệ thống xử lý nước nhiễm asen và kim loại nặng sử dụng công nghệ nano VAST
Mã sản phẩm M003
Mô tả sản phẩm

Công nghệ NanoVAST cung cấp một giải pháp loại bỏ asen và các kim loại nặng hiệu quả, an toàn và kinh tế. Trên cơ sở công nghệ này có thể thiết kế hàng loạt các hệ thống xử lý asen cho nước ăn uống sử dụng ở quy mô gia đình, cụm gia đình, cơ quan xí nghiệp, trường học, bệnh viện…

Lĩnh vực Môi trường
Lĩnh vực ứng dụng

Công nghệ NanoVAST cung cấp một giải pháp loại bỏ asen và các kim loại nặng hiệu quả, an toàn và kinh tế. Trên cơ sở công nghệ này có thể thiết kế hàng loạt các hệ thống xử lý asen cho nước ăn uống sử dụng ở quy mô gia đình, cụm gia đình, cơ quan xí nghiệp, trường học, bệnh viện…

Ưu điểm nổi bật

- Hấp phụ cả hai loại As(III) và As(V), hấp phụ các ion kim loại khác: Fe, Cu, Pb, Mn, Cr...
- Tốc độ hấp phụ tương đối cao (20 phút tiếp xúc), trở lực thủy lực thấp
- Dễ thay thế, bảo trì, bảo quản, chôn lấp, rất thích hợp với quy mô gia đình, cụm dân cư
- Thân thiện với môi trường

Địa chỉ liên hệ Phòng Hóa Vô cơ, Viện Hóa học,
Số điện thoại 04.37564406