Hệ thống đo chất lượng nước trên diện rộng có ghép nối máy tính và định vị vệ tinh
Mã sản phẩm M002
Mô tả sản phẩm

Việc nghiên cứu và chế tạo một hệ thống mới, tổ hợp các số liệu nhận được từ hệ định vị toạ độ từ vệ tinh (GPS), bản đồ hoá trên máy tính và các hệ thống đo đạc chất lượng nước là một trong các nhu cầu cấp thiết hiện nay. Hệ thống này thích hợp cho các nhu cầu nghiên cứu và đo đạc chất lượng nước trên các lưu vực rộng lớn như ao, hồ, sông ngòi, thậm chí cả với những nghiên cứu trên biển. Hệ thống này dựa trên các nghiên cứu thực tế và được chế tạo bởi các chuyên gia trong nước, đã từng hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực này. Hệ thống này cũng đã được thử nghiệm, đối chứng nhiều lần với các thiết bị và phương pháp đo đã được tiêu chuẩn hóa nên đảm bảo tính chính xác, khoa học và kinh tế.

Hiện nay trên thế giới đã có một số nước nghiên cứu đưa ra các hệ thống có tính năng tương tự, nhưng tại Việt Nam, cho đến nay đây là thiết bị đầu tiên được chế tạo trong nước, kể cả phần cứng thiết bị cũng như các phần mềm, chương trình máy tính.

Lĩnh vực Môi trường
Lĩnh vực ứng dụng

Việc nghiên cứu và chế tạo một hệ thống mới, tổ hợp các số liệu nhận được từ hệ định vị toạ độ từ vệ tinh (GPS), bản đồ hoá trên máy tính và các hệ thống đo đạc chất lượng nước là một trong các nhu cầu cấp thiết hiện nay. Hệ thống này thích hợp cho các nhu cầu nghiên cứu và đo đạc chất lượng nước trên các lưu vực rộng lớn như ao, hồ, sông ngòi, thậm chí cả với những nghiên cứu trên biển. Hệ thống này dựa trên các nghiên cứu thực tế và được chế tạo bởi các chuyên gia trong nước, đã từng hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực này. Hệ thống này cũng đã được thử nghiệm, đối chứng nhiều lần với các thiết bị và phương pháp đo đã được tiêu chuẩn hóa nên đảm bảo tính chính xác, khoa học và kinh tế.

Hiện nay trên thế giới đã có một số nước nghiên cứu đưa ra các hệ thống có tính năng tương tự, nhưng tại Việt Nam, cho đến nay đây là thiết bị đầu tiên được chế tạo trong nước, kể cả phần cứng thiết bị cũng như các phần mềm, chương trình máy tính.

Ưu điểm nổi bật

-    Việc đo đạc là hoàn toàn tự động, số liệu thu được mang tính thống kê, cho phép theo dõi liên tục sự biến đổi của chất lượng nước trên diện rộng. kết quả mang tính khách quan, không phụ thuộc vào cảm tính của người đo. Do thời gian lấy mẫu là liên tục nên mọi thay đổi nhạy cảm của vùng quang sát đều không bị bỏ qua, trong khi đo bằng phương pháp thông thường, với ố lần lấy mẫu hạn chế, số liệu thu được không hệ thống và dễ bỏ qua các điểm nhạy cảm.

-    Có thể sử dụng để theo dõi chất lượng nước trên diện rộng (sông, hồ, ven biển…- theo không gian) một cách thuận lợi, đồng thời có thể đặt cố định tại một vịt rí và theo dõi biên đổi của chất lượng nước theo thời gian (ví dụ như cổng xả các nhà máy, các khu công nghiệp…)

-    Đã chế tạo và lắp đặt trên 4 hệ cho các cơ quan nghiên cứu, các trường đạo học trên toàn quốc.

-    Thiết bị tự chế tạo trong nước nên thuận tiện về mặt bảo hành,bảo trì, đặc biệt khâu đào tạo, hướng dẫn sử dụng và khai thác thiết bị hiệu quả. Giá thành rẻ, bằng 30% so với sản phẩm tương đương nhập ngoại.

-    Đã được Tổng cục môi trường sử dụng trong nhiều năm qua để theo dõi chất lượng nước sông Thị Vải, góp phần vào việc buộc Công ty Vê dan bồi thường  do xả thải không đúng quy định của chính phủ Việt Nam.

Địa chỉ liên hệ Phòng Ứng dụng tin học trong nghiên cứu hóa học - Viện Hóa học;
Số điện thoại 04. 38362008/ 0913599726