Chế phẩm vi sinh xử lý môi trường chuồng trại chăn nuôi và bãi chôn lấp chất thải - Sagi Bio 1
Mã sản phẩm M029 Ảnh sản phẩm
Mô tả sản phẩm

Chế phẩm Sagi Bio 1 với công dụng thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy các chất thải hữu cơ, giảm mùi hôi thối phát sinh trong các trang trại chăn nuôi và bãi chôn lấp chất thải, tăng cường sức đề kháng và phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Chất thải sau khi xử lý được sử dụng làm phân bón cho nông nghiệp.
Thành phần chính là vi khuẩn Lactobacillus và xạ khuẩn Streptomyces ưa ấm (mật độ vi sinh hữu ích ≥ 108 CFU/mL chế phẩm và phụ gia).

Lĩnh vực Môi trường
Lĩnh vực ứng dụng

Chế phẩm Sagi Bio 1 với công dụng thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy các chất thải hữu cơ, giảm mùi hôi thối phát sinh trong các trang trại chăn nuôi và bãi chôn lấp chất thải, tăng cường sức đề kháng và phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Chất thải sau khi xử lý được sử dụng làm phân bón cho nông nghiệp.
Thành phần chính là vi khuẩn Lactobacillus và xạ khuẩn Streptomyces ưa ấm (mật độ vi sinh hữu ích ≥ 108 CFU/mL chế phẩm và phụ gia).

Ưu điểm nổi bật
  • Dễ sử dụng; Thân thiện với môi trường;
  • Không phát sinh mùi hôi thối;
  • Cạnh tranh và ức chế sự sinh trưởng của các chủng vi sinh vật gây bệnh (E.coli, Staphyloccocus, Salmonella) và nấm mốc;
  • Tăng cường sức đề kháng và phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.
Địa chỉ liên hệ PGS. TS Tăng Thị Chính: P.501, Nhà A30, Viện Công nghệ môi trường
Số điện thoại 0904 187 106