Chế phẩm vi sinh xử lý nước thải - Sagi Bio 2 (dùng cho các công trình xử lý nước thải giàu hữu cơ hiếu khí, thiếu khí và ao hồ ô nhiễm hữu cơ)
Mã sản phẩm M030 Ảnh sản phẩm
Mô tả sản phẩm

Chế phẩm Sagi Bio 2 có công dụng xử lý nước thải chăn nuôi, nước thải sinh hoạt, nước ao hồ nuôi trồng thủy sản và nước thải sản xuất & chế biến thực phẩm.
Thành phần chính là vi khuẩn Bacillus, Lactobacillus và nấm men Saccharomyces (mật độ vi sinh hữu ích ≥ 108 CFU/mL chế phẩm và phụ gia.

Lĩnh vực Môi trường
Lĩnh vực ứng dụng

Chế phẩm Sagi Bio 2 có công dụng xử lý nước thải chăn nuôi, nước thải sinh hoạt, nước ao hồ nuôi trồng thủy sản và nước thải sản xuất & chế biến thực phẩm.
Thành phần chính là vi khuẩn Bacillus, Lactobacillus và nấm men Saccharomyces (mật độ vi sinh hữu ích ≥ 108 CFU/mL chế phẩm và phụ gia.

Ưu điểm nổi bật
  • Dễ sử dụng, thân thiện với môi trường;
  • Phân hủy nhanh chất thải hữu cơ trong môi trường nước;
  • Giảm phát sinh mùi hôi thối;
  • Ức chế sự sinh trưởng và phát triển của các vi khuẩn gây hại.
Địa chỉ liên hệ PGS. TS Tăng Thị Chính: P.501, Nhà A30, Viện Công nghệ môi trường
Số điện thoại 0904 187 106