STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm
1 M011 Bộ lọc nước ARSEN IAMS - ASENWAT
2 M009 Bộ lọc nước CANXI IAMS - CANXIWAT
3 M012 Bộ lọc nước FLOR IAMS - FLORWAT
4 M010 Bộ lọc nước Phèn IAMS - ALUWAT
5 M028 Chế phẩm vi sinh phân hủy chất thải hữu cơ tái tạo thành nguồn phân hữu cơ - Sagi Bio
6 M029 Chế phẩm vi sinh xử lý môi trường chuồng trại chăn nuôi và bãi chôn lấp chất thải - Sagi Bio 1
7 M030 Chế phẩm vi sinh xử lý nước thải - Sagi Bio 2 (dùng cho các công trình xử lý nước thải giàu hữu cơ hiếu khí, thiếu khí và ao hồ ô nhiễm hữu cơ)
8 M004 Hệ chất hoạt động bề mặt IAMS-M2-P
9 M022 Hệ thống cấp nhiệt tiết kiệm năng lượng cho hộ tiêu thụ nhiệt ở nhiệt độ thấp sử dụng bơm nhiệt kết hợp với các nguồn năng lượng tái tạo
10 M003 Hệ thống xử lý nước nhiễm asen và kim loại nặng sử dụng công nghệ nano VAST
11 M013 Hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp lọc sinh học
12 M024 Hệ thống xử lý thu hồi nước rửa lọc
13 M002 Hệ thống đo chất lượng nước trên diện rộng có ghép nối máy tính và định vị vệ tinh
14 M006 IAMS SI-2 và IAMS SI-3
15 M014 Lò đốt chất thải rắn độc hại VHI - 18B
16 M023 Máy làm đá viên kiểu ống sử dụng ít môi chất Freon và tiết kiệm năng lượng
17 M008 Máy lọc nước biển 1m3/ngày - Model: PSW – 200
18 M001 Máy phân tích cực phổ đa năng
19 M005 OA
20 M007 Phụ gia dầu FO