THÔNG TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị diễn đàn các cơ quan Vũ trụ khu vực Châu Á – Thái Bình dương lần thứ 28 (APRSAF-28)

Từ ngày 15-18/11/2022, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) phối hợp với Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đồng tổ chức Hội nghị Diễn đàn các cơ quan Vũ trụ khu vực...

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm việc với đoàn Viện Nghiên cứu hạt nhân, Dubna

Trong thời gian qua, Viện Liên hiệp Nghiên cứu hạt nhân (JINR) và Viện Hàn lâm KHCNVN đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực như vật lý, công nghệ thông tin, hóa học, y sinh. Năm 2019, Viện Hàn lâm KHCNVN và JINR đã ký kết Thỏa thuận hợp tác, thống nhất tăng cường các hoạt động...

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

Thông báo về các Chương trình học bổng đào tạo ngắn hạn của Chính phủ Ấn Độ dành cho các sinh viên trong khối ASEAN

Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trân trọng thông báo về các chương trình học bổng đào tạo ngắn hạn của Chính phủ Ấn độ dành cho các sinh viên trong khối ASEAN (ASEAN India Research Training Fellowship - AIRTF) như sau:

Thông báo về Chương trình học bổng đào tạo ngắn hạn của Chính phủ Ấn độ dành cho các sinh viên Việt Nam

Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trân trọng thông báo về các chương trình học bổng đào tạo ngắn hạn của Chính phủ Ấn độ dành cho các sinh viên Việt Nam như sau: 

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU